PRIVATLIVSPOLITIK

Formålet med BACKBONE AGENCYs persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personoplysninger. BACKBONE AGENCY har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles. Nærværende politik har således også til formål at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.

Såfremt du har spørgsmål eller henvendelser relateret til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at tage kontakt. Kontaktoplysningerne kan bl.a. findes i denne politiks sidste afsnit.

Cookies

Når du anvender BACKBONE AGENCYs hjemmeside, registreres dine standardindstillinger og i visse tilfælde din adfærd på hjemmesiden i en cookie. En cookie er en mindre tekstfil, som har til formål at huske tidligere adfærd. BACKBONE AGENCY anvender således cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og for at lette din adgang hertil. Vær opmærksom på, at ingen af vores cookies indeholder personoplysninger om hverken dig eller andre. Hvis du ønsker at slette cookies, skal du vælge din browser og følge retningslinjer her http://minecookies.org/cookiehandtering/ BACKBONE AGENCYs hjemmeside kan indeholde cookies fra tredjeparter, der i varierende grad kan omfatte
 • Google
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram

Logstatistik

For hvert besøg på backboneagency.dk opbygger BACKBONE AGENCY logstatistik. Logstatistik betyder, at et statistiksystem indsamler informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af hjemmesiden den forlades m.m.  Der behandles ingen personoplysninger i forbindelse med logstatistik. Formålet med indsamlingen af straks nævnte oplysninger er hovedsageligt at skabe øget brugervenlighed.

Sikkerhed

BACKBONE AGENCY har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte dine personoplysninger mod misbrug. Helt konkret er der truffet foranstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at dine oplysninger fortabes eller forringes, eller at dine oplysninger kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen. BACKBONE AGENCY opbevarer og transmitterer personoplysninger krypteret, og alle de personoplysninger, vi behandler, er samtidig beskyttet af en firewall.

Derudover har vi implementeret adgangsstyring i en lang række af vores systemer, således at det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til personoplysninger. Vi sørger løbende for at uddanne vores medarbejdere og har udarbejdet og implementeret en lang række politikker og procedurer for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med de principper, der følger af persondataretten.

Sikkerhedsforanstaltningerne gennemgås løbende og revideres i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. Derudover er samtlige af BACKBONE AGENCYs medarbejdere underlagt tavshedspligt, hvorfor du kan være sikker på, at dine oplysninger behandles fortroligt.

Direkte markedsføring

BACKBONE AGENCY videregiver ikke dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller tredjeparter, således at disse kan anvende dine oplysninger til direkte markedsføring. Imidlertid fremsender BACKBONE AGENCY markedsføringsmateriale til dig på vegne af BACKBONE AGENCYs samarbejdspartnere. Dette er dog under forudsætning af, at du har givet dit samtykke.

Dine rettigheder

Som registreret hos BACKBONE AGENCY er du i besiddelse af en række rettigheder, som BACKBONE AGENCY kan hjælpe dig med at varetage. Dette omfatter, at:

 • Du altid kan henvende dig og anmode om at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne og om vi videregiver oplysningerne til andre.
 • Du kan henvende dig og få berigtiget personoplysninger om dig.
 • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger hos BACKBONE AGENCY permanent.
 • Du har ret til at opnå en begrænset behandling af dine personoplysninger, således at BACKBONE AGENCY eksempelvis kun kan behandle dem i en begrænset periode.
 • Du kan anmode om at få dine personoplysninger udleveret og transmitteret frem til en ny dataansvarlig (dataportabilitet).
 • Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, herunder anvendelsen af oplysningerne til direkte markedsføring.

Kontaktoplysninger

BACKBONE AGENCY kan som dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, kontaktes via følgende informationer:

BACKBONE AGENCY ApS
Hovedvagtsgade 8, 5.sal
1103 København K
Telefon: +45 52 58 58 81
E-mail: kontakt@backboneagency.dk

Samtykkeerklæring vedrørende brug af personlige oplysninger

Når vi indsamler og behandler dine personoplysninger som f.eks. navn, e-mail og telefonnummer, omfatter forskellige formål, som f.eks. udsendelse af markedsføring, herunder nyhedsbreve, opfyldelse af aftale på baggrund af din anmodning samt kundeservice og generel kommunikation med os.

Jeg giver hermed samtykke til, at BACKBONE AGENCY må anvende mine Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mail og telefonnummer Til at tage kontakt til mig vedr. tilbud og nyhedsbrev. Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke.

Den registreredes rettigheder

 • Jeg må til hver en tid kontakte BACKBONE AGENCY med forespørgsler om håndhævelse af følgende rettigheder:
 • Retten til indsigt: Jeg har ret til at få indsigt i mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler.
 • Retten til berigtigelse: Jeg har retten til at berigtige mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler.
 • Retten til at blive glemt/sletning: Jeg har retten til at få slettet mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler.
 • Retten til dataportabilitet: Jeg har retten til at modtage mine oplysninger, som den dataansvarlige behandler, i et maskinlæsbart format.
 • Retten til begrænsning af behandlingen: Jeg har ret til at gøre indsigelser og sætte restriktioner for behandlingen af mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler.

Adresse

BACKBONE AGENCY ApS
Hovedvagtsgade 8, 5 sal
1103 København

Åbningstider

Mandag – Fredag:
10.00 – 17.00

Hasteopgaver:

© Copyright 2019 - All rights reserved